ATIme

ATI:S & FJÄLLKAJAKCENTERS MILJÖPOLICY
Långsiktig hållbarhet är vår utgångspunkt, basen vi står på. Det ingår i vår värdegrund och vår livsvision. Genom att vara goda föredömen, inspirera, informera och påverka, hoppas vi kunna bidra till ett gott, hållbart och livskraftigt samhälle.

Vi arbetar därför aktivt för att:
- undervisa och informera våra gäster/kunder om fjällets och dess närliggande naturtypers egenskaper samt hur vi som besökare tar hänsyn/hjälper till att bevara dessa
- kontinuerligt uppdatera oss med kunskap kring nödvändig och allmän naturhänsyn
- samarbeta med andra lokala aktörer, samt informera om våra aktiviteter
- undvika att andra besökares naturupplevelse störs av företagets arrangemang
- i möjligaste mån välja lokala och för miljön bästa produkter och tjänster
- följa uppställda lagar, krav och rekommendationer
- uppmuntra och aktivt underlätta för gäster att använda sig av kollektiva färdmedel och i möjligaste mån själva använda oss av detsamma
- ständigt sträva efter förbättring och kvalitetshöjning