ATI mountain experience
Långsiktig hållbarhet är vår utgångspunkt, basen vi står på. Det ingår i vår värdegrund och vår livsvision. Genom att vara goda föredömen, inspirera, informera och påverka, hoppas vi kunna bidra till ett gott, hållbart och livskraftigt samhälle.

 

MILJÖPOLICY

ATI Mountain Experience arbetar aktivt för att:

- undervisa och informera våra gäster/kunder om fjällets och dess närliggande naturtypers egenskaper samt hur vi som besökare tar hänsyn/hjälper till att bevara dessa

- kontinuerligt uppdatera oss med kunskap kring nödvändig och allmän naturhänsyn

- samarbeta med andra lokala aktörer, samt informera berörd lokalbefolkning om våra aktiviteter

- undvika att andra besökares naturupplevelse störs av företagets arrangemang

- i möjligaste mån välja lokala och för miljön bästa produkter och tjänster

- följa uppställda lagar, krav och rekommendationer

- uppmuntra och aktivt underlätta för gäster att använda sig av kollektiva färdmedel och i möjligaste mån själva använda oss av detsamma

- ständigt sträva efter förbättring och kvalitetshöjning

Följ oss på

och få senaste nytt!

OM RESMÅLET

Lite fakta och användbara länkar om Vålådalen och Åreområdet

// LÄS MER

PACKLISTOR

Bra och detaljerade packlistor för vinter- och sommarturer

// LÄS MER

NYHETSBREV

// LÄS MER

 

-- SKF-kc - blå.jpg